Udgivet af Line Hage, søn d. 15. mar 2020, kl. 09:45

3. søndag i fasten 2020

There is a crack in everything…

  • Og i disse dage står det hele pivåbent, så ingen er i tvivl om at verden, som vi kender den, er ved at ændre sig. Hvad er det vi får at se, mens det krakelerer omkring os? Er det lys eller er det mørke? Hvad håber vi, det ender med? Hvad tror vi på?

I dag skal det handle om dette lys eller mørke – eller rettere om sandhed og løgn – endda med stort: Sandheden og Løgnen. Det gode og det onde; liv og død. Helt nede på bunden af vores tilværelse – når alt flimmer er skrabet væk, står vi med disse to grundlæggende og modstridende kræfter i verden: Det lyse og det mørke.

Alt i hele verden udspringer af enten den ene side eller den anden. Men det er ofte meget svært – ja, umuligt at se forskel. Vi mennesker kan simpelthen ikke se så dybt ind i tilværelsen, at vi kan få vished – vi kan ikke overskue det hele på en gang, og derfor må vi tro. Det bliver så vores tro – og håb - der afgør om vi vælger det ene frem for det andet. Hvad tror vi er sandhed og hvad tror vi er løgn?

I kirken kalder vi det ene for Gud og det andet for Djævel. Og det er de to Herrer vi vælger imellem. Den vi tror mest på får magten og vinder kampen - i os selv og i verden omkring os. Det er vores frie valg, hvem vi holder med, og en ting må vi spørge os selv om: Tror jeg verden er god eller tror jeg den er ond?

Stil jer selv det spørgsmål, mens I læser dagens tekst fra Johannesevangeliet, hvor Jesus er oppe at skændes om dette spørgsmål: Er verden god eller ond?

Joh 8,42-51:

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.«

Jøderne sagde til ham: »Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære; der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« Da sagde jøderne til ham: »Nu ved vi, at du er besat af en dæmon. Abraham døde, og profeterne døde, og så siger du: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed smage døden.

AMEN

Jesus siger her, at han er den eneste der kender Sandheden om verden og alle vi andre er løgnens børn. Det er dét, der hidser jøderne så meget op, at de ender med at slå ham ihjel. Og hvordan ville vi ikke selv reagere, hvis en eller anden kom ind ad kirkedøren en stille søndag formiddag, og stillede sig op og sagde sådan til os? Eller hvad hvis jeg stod på prædikestolen og sagde: Jeg har sandheden – alle I andre lever på en løgn?

Sandheden er at verden er god

Og det har den været lige fra begyndelsen, for det var sådan Gud ønskede det.

Hvad så med alt det onde vi kan se omkring os? Ja, det stammer fra løgnen, siger Jesus – løgnen er sandhedens modstander, og den gør alt for at sløre sandheden for os. Løgnen vil nemlig have, at vi skal tro på den i stedet for. Løgnen vil have vores tanker og kræfter væk fra Sandheden om det gode - hen på løgnen om ondskab.

”I har løgnen til fader” siger han ”det er løgnen I lystrer”. Og han har ret: Vi lever som om løgnen er sandheden.

Nu har I, kære læsere, måske fundet jeres eget svar på om I tror verden er god eller ond?  

Hvis du tror, at verden er god – så låser du aldrig din dør, du inviterer alle du møder på din vej med hjem – især hvis de ser forhutlede og ensomme ud, du køber ingen forsikringer og sparer ikke penge op. Du lader dine store børn være ude sent om natten og du lærer dine små børn at tage pænt imod det slik, som fremmede rækker til dem. Alle verdens mennesker er dine søstre og brødre, og du tror på, at vi alle nok skal få, hvad vi behøver. 

Hvis du tror, at verden er ond er det selvfølgelig lige omvendt og tilliden fra før erstattes med kontrol. Du tror, at din lykke og tryghed afhænger af dig selv og dine evner til at gribe mulighederne og gennemskue de andres planer og motiver. Du vil ikke snydes, og du sørger for at få de ting og ydelser, som du har gjort dig fortjent til og har ret til. Du overholder loven og kræver overvågning og hårde straffe til dem, der ikke gør.

I en ond verden er det op til os selv at få det onde under kontrol.

Det lyder firkantet fordi det er firkantet: Enten tror vi verden er god og handler derefter, eller også tror vi den er ond og så bliver den derefter. Vi skaber selv det onde ved at tro på, at det findes. Vi tror på Løgnen, og derfor får den magt.

Løgnens fader gnider sig i hænderne af fryd. Han slår sig på lårene af grin – især fordi vi slet ikke tror på ham mere. Han er blevet usynlig og derfor meget farligere. Djævlen har haft held til at blive løjet ud af historien, og Gud er til gengæld blevet løjet op på en lille sky i himlen, hvor han sidder og græder i sit lange hvide skæg.

Verdens scene er som overladt til os selv nu – og den fedeste løgn er, at vi selv kan og skal skabe en bedre verden, for den løgn avler for alvor ondskab. Det er fx den løgn, der driver os i krig: Vi tror på vores demokrati imod de andres diktatur – eller hvad det nu kan være, der ikke passer ind i vores gode verden. Hvis de andre, bare lige, kunne blive som os, så ville verden blive god.

Det er løgn, og den er fuld af ondskab. Løgnen har bildt os ind, at vi er mere forskellige end vi er ens. Den får os til at fokusere på de overfladiske forskelligheder og slører vores blik for at vi alle – dybest set - er helt ens og i samme båd.

Sandheden er, at vi aldrig har troet på andet end løgnen.

Aldrig for alvor har vi hørt og handlet efter hvad Jesus i 2000 år har fortalt os om Sandheden: At verden er god - vi skal ikke bekymre os, for troen flytter bjerge. Vi er alle søstre og brødre, og når vi møder løgnen og ondskaben, skal vi vende det døve øre - og den anden kind til.

Jesus gik i døden for Sandheden med stort S – og han vandt over døden, så vi kunne få at se, at sandheden er stærkere end løgnen, at det gode er stærkere end det onde og at livet er stærkere end døden. Vi fik det at se, så vi kunne begynde at tro på det, og give Gud riget og magten og æren tilbage.

Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack in everything,

that’s how the light gets in…

Leonard Cohen 1992

Kategorier gudstjeneste