Udgivet af Line Hage, man d. 23. mar 2020, kl. 10:45

De 7 miraklers vej

Johannesevangeliet (Joh) adskiller sig væsentlig fra de andre tre evangelier. Her er det ikke den kronologiske fortælling om Jesus liv, der er det vigtigste at fortælle. Joh gør sig ingen illusioner om at berette historisk korrekt og objektivt. Det er langt vigtigere for Joh at vise os en vej, vi kan gå. En indre og mystisk vej til Gud med Jesus som vores vejviser.

 

Evangeliet er bygget op som en vej fra mirakel til mirakel – eller tegn, som Joh selv kalder dem. Det er syv små historier, der på hver sin måde skal lukke vores øjne op, så vi skridt for skridt lærer at se gennem sprækkerne i vores konkrete fysiske verden, og begynder at skimte Guds rige.

 

Hvis du vil med en tur på denne indre vej, så tilmeld dig på mail til mig, sognepræst Line Hage linh@km.dk og jeg vil løbende sende kommenterede mirakler – et ad gangen i evangeliets rækkefølge – som du kan fordybe dig i og blive klogere af.

 

Du skal sørge for at have god tid - og mod til at konfrontere dig med mirakelteksternes dybere lag, som først bliver levende og nærværende, hvis du tør blande dig selv ind i dem. Jeg sender små opgaver til hvert mirakel, som forhåbentlig kan støtte denne proces for dig.

 

Vi begynder med det første mirakel på onsdag den 25. marts kl 10.00, hvor du får det bibelske skriftsted på mail. Læs teksten mange gange, mindst ti, så du kender den rigtig godt. Kl. 16.00 sender jeg kommentarer, spørgsmål og opgaver til dagens mirakel.

 

2. mirakel kommer på samme måde fredag 27. marts

3. mirakel søndag 29. marts

4. mirakel tirsdag 31. marts

5. mirakel torsdag 2. april

6. mirakel lørdag 4. april

7. mirakel mandag 6. april

 

Johannesevangeliets vej fører os frem til påsken, som er kristendommens største mysterium: Et kors for vores forstand – en dør til vores tro.

Velkommen på vejen…

Kategorier voksenkonfirmand