Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøde
14
MAR
Dato
Tirsdag d. 14. marts 2023, kl. 19:00
Sted
Salen, Oliebladsgade 2, 2300 København S

Dagsorden for mødet

1. Godkendelse af dagsorden
2. Konstatering af beslutningsdygtighed
3. Godkendelse af årsregnskab 2022 (bilag udsendes senere)
4. Formål og målsætning budget 2024 (bilag) (summemøde)
5. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af ansøgning om yderligere driftsmidler (målsætning)

6. Pause

7. Forslag om spisefællesskab (bilag)
8. Tegning som supplement til forslag om staver på prædikestolen
9. Forslag til korprojekt fra Musikudvalget (bilag)
10. Forslag til ny vedtægt for Kirkeudvalget (bilag)
11. 2. Pinsedag – fælles gudstjeneste på 5-øren?
12. Store Bededag 5/5-2023 – Verdens Sidste Bededag – forslag er velkomne
13. Forslag til skabelon for ansøgninger (bilag)
14. Orientering:

- Ansættelse af kirketjener (91 ansøgninger, en tilbudt ansættelse, pt lønforhandling)
- Akustik (modtaget eet tilbud ca 100.000 kr – afventer endnu et tilbud)
- Varighed af sygemelding
- Mulighed for suppleringsvalg (pt ikke modtaget svar fra stiftet)
- Syn og Skøn – kirkegulvet (Erklæring fra skønsmand ultimo marts)
- Liste over frivillige inkl behov for børneattest (bilag) (Rettelser til Lise)
- Åben Kirke (Kirken er nu åben morgen til sen eftermidag)

15. Eventuelt