Om kirken

Nathanaels kirke blev bygget i 1899.

En kort kronologisk liste :

1897 Grundstensnedlæggelse 14. juni.
1899 Indvielsen 19. marts.
1908 Holmblads villa købes til mødelokaler og plejehjem.
1909 Menighedshuset indvies 14. december

1924 Allehelgens sogn udskilles 1. november
1936 Nyt forgyldt kors på tårnet.

1939 Kirkens 40 års jubilæum

1958 Menighedens børnehave indviet den 10. februar.

1959 60 års jubilæum

1962 Kirkens nye orgel med 30 stemmer indvies (Amagers største).

1966 Sognegården som kirkesal, da kirkens tag skulle udskiftes.

1968 Altervægsbilledet renses af kunstmaler Askou Jensen.
1970 Sundby og Nathanaels sognes plejehjem Øselsgården indvies.

1986 Udsmykning af tympanonfelt af William Fridericia: Jesu møde med Nathanael.
1994  Kirkens renovering ved svampeskade. Kirkens genåbnes 12. juni.
1998 Den ombyggede Holmblads villa tages i brug, og benævnes nu sammen med salen, Nathanaels Sognegård.
2003 Fortovet foran kirken udvides.
2004 Præsteboligen totalrenoveres.

2007  Kirken får nyt orgel.

 

 

Kirkens arkitektur og udsmykning

Kirkens arkitekt var Thorvald Jørgensen ( 1867 - 1946 ) . Han var tillige arkitekt på en række andre københavnske kirke i den tidsperiode : Frihavnskirke, Mariendal kirke, Brorsons Kirke og flere andre. Thorvald Jørgensen var elev af Martin Nyrop og var i en længere årrække kongelig bygningsinspektør. Th. Jørgensens hovedværk er det nuværende Christiansborg , der blev opført fra 1906 til 1927 . Periodens fremherskende stilretning var Skønvirke, hvilket især kirkerummets udsmykning bærer præg af.