Rolf Kallesøe (formand)
Gyldenlakvej 20
2300 København S
Tlf. 40463454
E-mail: rka@km.dk

Ulrik Baad (næstformand, kontaktperson og  formand for valgbestyrelsen)
Amagerfælledvej 89, 1 tv
2300 København S
E-mail: ulrik_baad@hotmail.com

John Flemming Christensen (kasserer)
Lærdalsgade 4, 2. th
2300 København S
E-mail: johnflchr@gmail.com

Carin Juul Genfer
Oliebladsgade 3 A,1
2300 København S
E-mail: carin@genfer.dk

Ida Nielsen
Dyvekes Allé 11, st.
2300 København S
E-mail: in.idanielsen@gmail.com

Inger Michelsen
Amagerfælledvej 89, 1 tv
2300 København S
E-mail: ingerm304@gmail.com

Helmer Munch Andersen
Brysselgade 1, 2. th.
2300 København S
E-mail: helmer.m.andersen@gmail.com

Niels Jørgen Vad Pedersen
Saltholmsvej 3A, 4. tv.
2300 København S
E-mail: njvp@mail.dk

Anne Caroline Rothbøll Røigaard
Søren Norbys Allé 19, st.
2300 København S
E-mail: acroigaard@hotmail.com

Anette Køhler Petersen
Prs. Christines Vej 4, 3.th
2300 København S
E-mail: anettekp@live.dk

Helle Lerche Barfod
Oliebladsgade 1, 3
2300 København S
E-mail: hbarfod1@hotmail.com

Julie Tranberg Knudsen Nikolajsen
adressebeskyttelse
E-mail: nul-putte@hotmail.com

Kirkeværge - ikke medlem:
Svend-Erik Fangel Pedersen 
Gammel Kirkevej 124
2770 Kastrup
E-mail:  fangelparkitekt@gmail.com

Personalerepræsentant:
Pernille Broberg Wilby
E-mail: pw@km.dk
 

Sæt ansigt på dit menighedsråd