Glimt fra Nathanaels Kirkes historie: http://sundbykirke.kw01.net/node/7130
og fra Sundby Kirkes historie: http://sundbykirke.kw01.net/node/8208/