Jordmoderen indberetter fødslen til kirkekontoret i bopælssognet. Når forældrene er gift med hinanden, bliver barnets slægtskab registreret.

Er I som forældrene ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring". Blanketten udfyldes på www.borger.dk


Når vi modtager jeres omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter fødslen, er faderskabet fastslået, og I får automatisk fælles forældremyndighed over jeres barn. 

Hvis der går mere end 14 dage efter fødslen, bliver sagen overdraget til Statsforvaltningen.

Har I brug for hjælp eller mere information kan I kontakte kirkekontoret.