Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsmøde 11. juni 2017

For Sundby og Nathanaels sogne i Nathanaels sognegård. 

Der er kirkefrokost 11-11.30

  1. Velkomst og valg af ordstyrer og referent. Ved Ole Meldgaard, formand Nathanaels menighedsråd
  2. Kort orientering om det årlige menighedsmøde og dets kompetence og formål i flg Menighedsrådsloven ved Ole Meldgaard.
  3. Præsentation af de nye menighedsråd.
  4. Menighedsrådene aflægger beretning om rådenes virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Særskilte emner vil være præstevalg, personaleændringer og kirkerenoveringer.
  5. Indlæg om at være nyt medlem. Ved Ida Nielsen, Sundby
  6. Præsentation af kirkelige aktiviteter. Kirkecafe, kirkebio, tre-i-en, ulvetime, tirsdags/torsdagsmøder, studiekredse, babysalmesang, genbrugsbutikken, gospelkoret, FDF, spire- og børnekor, voksenkoret, senior kor.
  7. Regnskaber 2016 og budgetter 2018, hhv. Nathanaels og Sundby.
  8. Præsentation, vision og status for samarbejdet i Amagerbrokirkerne. Rolf Kallesøe, formand Sundby menighedsråd og Ole Meldgaard formand Nathanael. 
  9. Spørgerunde og menighedens ønsker og tanker for det kommende år i sognene. 
  10. Evt.​

Referat fra menighedsmødet