Sent søndag aften d. 17. maj udsendte Kirkeministeriet retningslinjerne for den forsvarlige genåbning af folkekirken og disse blev revideret d. 9. juni.   

Vi i Sundby Kirke holder os sevfølgelig indenfor retningslinierne og kirken er målt op til forskellige begivenheder: 

  • Hvis der synges er der plads til 34 personer. Du bedes sætte dig på et af de gule kryds
  • Ved begivenheder uden sang er der plads til 56 personer. Du bedes sætte dig på et af de blå kryds. 
  • I våbenhuset har vi sprit og du bedes spritte dine hænder, før du går ind i kirken. 
  • Vi bruger sangark og ikke salmebøger. 
  • Vi holder altergang i Sundby Kirke på en måde, der er smitteforsvarlig.
  • Efter gudstjenester og handlinger bedes du tage dit sangark og engangsbærer med dig. 
  • Der er kirkekaffe på kirkepladsen, da forsamlingsforbudet gælder op til 100 mennekser..
    Hvis det regner er der ingen kirkekaffe. 
  • Hvis du har spørgmål, kan du altid spørge en af kirkepersonalet eller ringe til kirkekontoret.

Desuden anbefaler vi selvfølgelig, at du overvejer din deltagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvis du er i risikogruppe.