Sent søndag aften d. 17. maj udsendte Kirkeministeriet retningslinjerne for den forsvarlige genåbning af folkekirken. 

Vi i Sundby Kirke holder os sevfølgelig indenfor retningslinierne og her er hvad der vil møde dig ved gudstjenester og kirkelige handlinger: 

 • Vi har målt kirken op og kan ved salmesang højst have 34 personer i kirken.
  Du bedes sætte dig på en af de markerede pladser.
 • I våbenhuset har vi sprit og du bedes spritte dine hænder, før du går ind i kirken. 
 • Vi bruger sangark og ikke salmebøger. 
 • Vi holder p.t. ikke altergang i Sundby Kirke.
 • Efter gudstjenester og handlinger bedes du tage dit sangark med dig. 
 • Der er ikke kirkekaffe.
  Når forsamlingsforbudet hæves til mere end ti, vil vi have kirkekaffe på kirkepladsen. 
 • Hvis du har spørgmål, kan du altid spørge en af kirkepersonalet eller ringe til kirkekontoret.

Desuden anbefaler vi selvfølgelig, at du overvejer din deltagelse ved gudstjenester og kirkelige handlinger, hvis du er i risiko-gruppe.