Opslag fra kirkeministeriet

En stilling som sognepræst ved Sundby Kirke i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.
Til stillingen er knyttet forpligtelse til Kirkens Korshær på 50% af fuldtidsstilling.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt. (Grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der tages forbehold for udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministe­riets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesom­råder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke-ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men indsendes direkte til Biskoppen over Københavns Stift, Nørregade 11, 1165 København K eller pr. e-post: (kmkbh@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.

Opslået: 1. september 2020
Udløber: 21. september 2020

Sognets oplysninger om embedet

Pionérånd og diakoni i blodet

 

Vi tilbyder en nyoprettet stilling som korshærspræst (50%) på Amager og sognepræst (50%) i Sundby Sogn.

Det er Kirkens Korshærs første præstestilling på Sundholm og Amager. Derfor er vigtigt, at du som præst har pionérånd, et åbent sind og lyst til at bygge din egen stilling op fra bunden.

Sundby kirke ligger centralt i bydelen på Amagerbrogade. Sundby er et af Københavns gamle brokvarterer.

I sognets nordlige ende ligger Sundholm, som en lille landsby med sit helt eget præg og stemning. Sundholm er et afgrænset område med blandet bebyggelse, som gennem tiden er vokset op rundt om de oprindelige smukke gule og gedigne bygninger fra 1900 tallets begyndelse, hvor det var forsorgshjem og hospital. Øverst i den midterste bygning er der en kirkesal med klokketårn på taget. Men ingen gudstjeneste eller præst, endnu. Her lever, bor og arbejder mange forskellige mennesker i kommunens forskellige institutioner for byens mest udsatte borgere. Her er bosteder, kollektiver og plejehjem for yngre alkoholdemente og misbrugere, et herbergs center og natherberg for hjemløse, aktivitetscenter og sundhedshus og små socioøkonomiske arbejdspladser og værksteder. På Sundholm er der en genbrugsstation og nogle byhaver, hvor også Sundholms naboer har deres daglige gang. Der er altid liv og ofte også glade dage på Sundholm. Vi ønsker, at vi både som sognekirke og Korshær kan blive en synlig og ressourcefuld medspiller i Sundholms brogede liv.

Indsatsen på Sundholm skal kombineres med arbejdet i korshærens øvrige varmestuer og genbrugsbutikker i provstiet. For eksempel Fedtekælderen på Christianshavn, hvor også mange af Sundholms beboere og brugere har deres gang.

Vores nye præst skal indgå i et tæt samarbejdende præsteteam, der deler højmesser og kirkelige handlinger. Kirkens øvrige aktiviteter har vi på nuværende tidspunkt delt op, så hver præst har ansvar for et område: Voksne og ældre; børn og familie; og diakoni, som især foldes ud i vores ugentlige natkirke og gennem sognets menighedspleje. Præsterne planlægger aktiviteterne i samarbejde med det øvrige personale og en flok gode frivillige.

Vi er en bred og åben folkekirke, der lægger vægt på teologisk faglighed og kirkelig tradition. Vi ønsker samtidig en relevant og udfordrende forkyndelse ind i moderne menneskers liv i bydelen. Rummelighed, empati og social forståelse er nøgleord. Gode kommunikative og organisatoriske evner og kompetencer vil også være en fordel.

Sundby kirke ligger i en grøn oase ud til Amagerbrogade. Det er et af Københavns gamle brokvarterer- et arbejderkvarter med lavindkomstgrupper og mange nationaliteter, men også et kvarter i forandring med stor befolkningstilvækst af yngre familier, studerende og bedrestillede grupper. Kirken blev bygget i 1870.

Der er ca. 18.800 indbyggere, hvoraf 52 procent er medlemmer af folkekirken. Gruppen under 35 år udgør ca. 60 procent og ældre over 65 ca. 9 procent.

 

Vi bruger beliggenheden til gudstjenester på kirkepladsen, aktiviteter ved juleoptoget og natkirke.

Vi har et varieret udbud af kirkelige aktiviteter, og er midt i en proces med at forbedre disse tilbud for at komme i kontakt med endnu flere sognebeboere.

Vi er en bred og åben folkekirke, der lægger stor vægt på teologisk faglighed og kirkelig tradition. Vi ønsker samtidig en relevant og udfordrende forkyndelse af Jesus Kristus i forståelse for moderne menneskers liv i bydelen. Rummelighed, empati og social forståelse er nøgleord. Gode kommunikative og organisatoriske kompetencer vil også være en fordel.

Menighedsrådet ønsker aktivt at imødegå en generelt faldende dåbs- og medlemsprocent i sognet. Dette gør vi blandt andet ved at satse på tilbud til børn. Vi har gudstjenester specielt for børn med fællesspisning, kaldet ”Ulvetime”. Der er jævnlig og god kontakt til skoler og børnehaver i sognet. For de mere voksne er der kulturelle udflugter og Filosofisk cafe første onsdag i måneden kl. 19-21.  Vi holder hver fredag åben-kirke 15-17 og natkirke 19-23.

 På plejehjemmet Hørgården er der faste gudstjenester. Værestedet DRYS IND er beliggende i sognet. Der er menighedspleje og genbrugsbutik.

Sognet har en høj musikalsk profil med et varieret udbud af koncerter. Vi huser tre semiprofessionelle kor, som deltager i sognefælleskabet, og har selv et meget dygtigt kirkekor.

Du vil få de andre præster og kirkens øvrige personale samt ikke mindst menighedsrådet som partnere og kolleger i bestræbelsen på at nå bredt ud i sognet.

Det vigtigste for os er, at vores kirke kan mærkes i sognet som en energisk, vedholdende kraft, der vil borgerne noget.

Stillingen er uden tjenestebolig. Yderligere oplysninger om sognet kan findes på www.sundbykirke.dk.

Hvis du vil høre mere om sognet og om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til både sognet og Korshæren.

Menighedsrådsformand Rolf Kallesøe, 4246 3454, rka@km.dk, kontaktperson og næstformand Ulrik Baad, tlf. 2072 0256, ulrik_baad@hotmail.com, sognepræst Line Hage, tlf.: 3036 4013, linh@km.dk og/eller sognepræst Morten Sternberg, tlf: 5180 3085, mos@km.dk.

Korshæren: Winnie Berndtson, tlf: 2129 2907, w.berndtson@kirkenskorshaer.dk

Du kan også kontakte provsten for Amagerbro, Michael Krogstrup Nissen, tlf. 5117 4727, e-mail: mkni@km.dk
 

Fakta om sognet kan læses her på sogn.dk

Andre faktaoplysninger fra 2019.
Antal højmesser: 54
Antal dåbsgudstjenester: 18
Andre gudstjenester: 31
Gudstjenester andre steder: 10
Kirkekoncerter: 10

Ansatte
Kordegn:  2
Kirketjener             2
Organist       1
Kirkekorsangere               4
Sognemedhjælper               1
Økonomi
Budget 2020           4,973 mill.
Menighedsråd
Valgte medlemmer: 14                       

Hent opslaget her.