Sundby Sogns menighedsråd består af 12 læge medlemmer og de fire præster ved kirken. I undermenuen kan du finde kontaktoplysninger, referater fra menighedsrådsmøderne med mere.