Sundby Menighedsråd består af 13 læge medlemmer og de fire præster ved kirken. I undermenuen  kan du finde kontaktoplysninger, referater fra menighedsrådsmøderne m.m.