Udskrifter fra beslutningsprotokolen ved vore menighedsrådsmøder

11.08.2020. Godkendelse af 2. kvt. 2020 regnskabrapport. 

12.05.2020 Mødet holdt virtuelt. Godkendelse af 1. kvt. 2020 regngskabsrapport

28.04.2020 Mødet holdt virtuelt. Godkendelse af regnskab 2019.

30.01.2020 

20.11.2019

10.10.2019 

03.09.2019 Godkendelse af 2. kvt. 2019 regnskabsrapport

12.06.2019

09.05.2019 Godkendelse af 1. kvt. 2019 regnskabsrapport

26.03.2019 Godkendelse af regnskab 2018

26.02.2019

19.12.2018 Vedtagelse af Bygherreprogram

19.12.2018 Idékatalog til 150 års jubilæum 2020

21.11.2018 Konstituerende møde

24.10 2018 Endelig godkendelse af budget 2019.

25.09.2018

15.08.2018

07.06.2018

15.05.2018

24.04.2018

14.03.2018

21.02.2018 Orienteringsmøde med biskoppen

20.12.2017

23.11.2017 konstituerende møde

10.10.2017

26.09.2017

16.08.2017 fælles menighedsrådsmøde for Sundby og Nathanaels sogne

15.08.2017 ekstraordinært menighedsrådsmøde

08.06.2017 fælles menighedsrådsmøde for Sundby og Nathanaels sogne

28.05.2017

09.05.2017

23.03.2017

21.02.2017

07.02.2017

14.12.2016 

23.11.2016 konstituerende møde